Opinión

  • O que arde

    Din as persoas de alí que nunca foran tan ben retratadas

  • Do amor romántico ao neoliberal (e II)

    É aceptábel preguntarse se este ocaso, tan real, tan concreto, ten vínculo coas outras crises, a ecolóxica, a demográfica, a humanista, a bélica, a nuclear, a da inviabilidade do propio capitalismo, desquiciado e autodestrutivo, que parece a piques de colapsar e de levarnos por diante

  • Do amor romántico ao neoliberal (I)

    A proposta de abordar a mentalidade violenta e machista no ámbito da educación, mentres que as referencias ao consumismo pornográfico chegan a ser de loanza, é insostíbel. O ensino é un remanso limitadísimo e impotente ante o tsunami das pantallas.