Opinión

  • Paradoxos

    "Tes medo de que China nos adiante e levas razón, dille Carter, pero sabes por que nos vai adiantar? Porque desde 1979 eles nunca entraron en guerra con ninguén, mentres nós sempre estamos en guerra"

  • O contraste ibérico

    Os gobernantes portugueses ven as manifestacións populares como algo natural, as reivindicacións e o pacto social están consubstancialmente ligados; en España os manifestantes son sospeitosos de subversión, como no 15 M, cando se lles parte literalmente a cara